IF-230W

  • Futon Bunk Bed 78”L 42”W 60”H

  • White